Tin tức
Cập nhật: 14/09/2015 8:44:00 SA
In bài này

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk lựa chọn OrientSoft thực hiện xây dựng Trang thông tin điện tử


 Công ty cổ phần phần mềm Phương Đông (OrientSoft) là đơn vị được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk lựa chọn thực hiện xây dựng Trang thông tin điện tử theo quyết định số: 09/QĐ-TTXTĐT ngày 08/09/2015 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đắk Lắk.

Hiện nay OrientSoft đang phối hợp với Trung tâm tiến hành các thủ tục triển khai, xây dựng Trang thông tin.

Trang thông tin Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đắk Lắk là công cụ đắc lực và cần thiết hỗ trợ cho quảng bá xúc tiến đầu tư cũng như giới thiệu chính sách, cơ hội, ưu đãi đầu tư tại Đắk Lắk.Trang thông tin được xây dựng nhằm:

Cung cấp thông tin tổng hợp về môi trường kinh doanh và đầu tư trên địa bàn tỉnh (PCI). Phản ánh tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương.

Cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, các thông tin về kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, thông tin hữu ích cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu về cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk. 

Cung cấp đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục, mẫu biểu thủ tục hành chính, văn bản pháp luật giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dịch vụ công về doanh nghiệp và đầu tư.

Cho phép người truy cập tải về các mẫu đơn, mẫu đề nghị để giải quyết các thủ tục hành chính, download văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.

Dự kiến vào tháng 10/2015 Trang thông tin sẽ được vận hành thử nghiệm lấy ý kiến đóng góp.

 

OSNews

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã xác nhận ở đây
SmartHRM
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa GTZ – MPI
Thực hiện và vận hành bởi Công ty Cổ phần phần mềm Phương Đông
Lượt truy cập: 578134