Hình ảnh

 Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử Doanh nghiệp Hải Phòng (11/05/2010)
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa GTZ – MPI
Thực hiện và vận hành bởi Công ty Cổ phần phần mềm Phương Đông
Lượt truy cập: 578101