Hình ảnh

 Lễ khai trương Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư Bắc Ninh (14/06/2011)
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa GTZ – MPI
Thực hiện và vận hành bởi Công ty Cổ phần phần mềm Phương Đông
Lượt truy cập: 578115