Hình ảnh

 Lễ khai trương Hệ thống đăng ký kinh doanh liên thông tỉnh Hà Nam (08/01/2010)
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa GTZ – MPI
Thực hiện và vận hành bởi Công ty Cổ phần phần mềm Phương Đông
Lượt truy cập: 578097