Hình ảnh

 Lễ khai trương Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư Kiên Giang (31/07/2009)
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa GTZ – MPI
Thực hiện và vận hành bởi Công ty Cổ phần phần mềm Phương Đông
Lượt truy cập: 578113