Hình ảnh

 OrientSoft chạy thử nghiệm Hệ thống quản lý dự án đầu tư (FlexProject) tại DPI Hà Nam
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa GTZ – MPI
Thực hiện và vận hành bởi Công ty Cổ phần phần mềm Phương Đông
Lượt truy cập: 578119