Hình ảnh

 OrientSoft tham dự và nhận chứng nhận về nỗ lực hoàn thiện và triển khai mở rộng BusinessPortal tại Lễ Tổng kết Chương trình Phát triển DNNVV Việt Đức
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa GTZ – MPI
Thực hiện và vận hành bởi Công ty Cổ phần phần mềm Phương Đông
Lượt truy cập: 578109