Hình ảnh

 Lễ ra mắt sản phẩm BusinessPortal phiên bản Beta 1.0 tại Văn phòng GTZ Việt Nam (05/01/2007)
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa GTZ – MPI
Thực hiện và vận hành bởi Công ty Cổ phần phần mềm Phương Đông
Lượt truy cập: 578114