Hình ảnh

 Lào Cai triển khai phần mềm Quản lý đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã 14/11-15/11/2013
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa GTZ – MPI
Thực hiện và vận hành bởi Công ty Cổ phần phần mềm Phương Đông
Lượt truy cập: 578105