MyBox cá nhân

MyBox cá nhân

MyBox cá nhân: Cho phép người sử dụng chủ động lưu trữ dữ liệu của riêng cá nhân mình, tạo thư mục lưu trữ theo hình cây phân cấp, thuận lợi cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin khi cần.

H1. Giao diện Module MyBox cá nhân